Aankomende cursussen

Geen cursussen gevonden

Reanimatie en gebruik AED

De training wordt gegeven volgens de voorwaarden van de Nederlandse Reanimatieraad (NRR) en bij voldoende resultaat wordt een certificaat verstrekt.

Het certificaat is 2 jaar geldig  maar het is aan te raden om jaarlijks een opfris-cursus te volgen.

EHBO Oranje Kruis

De 3 daagse EHBO opleiding wordt gegeven volgens de voorwaarden van het Oranje Kruis. Aan het eind van de opleiding worden de praktische vaardigheden van de kandidaat getoetst en ontvangt hij of zij bij voldoende resultaat het diploma en een EHBO-pasje namens het Oranje Kruis.

De geldigheid van het diploma vervalt 2 jaar na de datum van afgifte en de kandidaat moet jaarlijks een herhalingsdag EHBO volgen.

EHBO aan kinderen

De cursus wordt gegeven volgens de voorwaarden van het Oranje Kruis. Na het volgen van deze cursus weet de hulpverlener hoe hij of zij moet handelen in geval van een acuut medisch probleem bij deze doelgroep, in afwachting van de komst van de professionele hulpverlening.

Na voldoende resultaat ontvangt de deelnemer een geregistreerd certificaat waarvan de geldigheidsduur 2 jaar na de datum van uitgifte verstrijkt. Voor verlengen van het certificaat moet de kandidaat jaarlijks een herhalingsdag EHBO bij kinderen volgen. Tijdens deze lessen worden bepaalde onderwerpen herhaald en kunt u aantonen nog steeds een kundige eerstehulpverlener bij kinderen te zijn.

De rijksoverheid en de GGD erkennen vanaf 2010 dit certificaat om als gastouder te mogen optreden.