Aankomende cursussen

0

Geen cursussen gevonden

BHV, VCA en EHBO cursussen in de regio Apeldoorn

Victor de Jong is in 2009 gestart met het organiseren van incompany opleidingen en trainingen op het gebied van BHV, EHBO en VCA.

Met zijn jarenlange ervaring bij de brandweer kan Victor de Jong duidelijk aangeven wat er van een bedrijfshulpverlener wordt verwacht als er zich een calamiteit voordoet in het bedrijf. Op enthousiaste wijze weet hij cursisten te boeien en duidelijk aan te geven hoe er gehandeld moet worden als er iemand een ongeval is overkomen of als er een beginnend brandje ontstaat en wat de gevaren zijn die dan op de loer liggen.

Als erkende BLS/AED instructeur van de Nederlandse Reanimatieraad en gediplomeerde instructeur EHBO Oranje Kruis organiseert Victor de Jong opleidingen en trainingen waarbij de nodige erkende diploma's EHBO of reanimatie te halen zijn. Met zijn ervaring op het gebied van reanimeren betrekt hij voorbeelden uit de praktijk en weet daarbij de vinger op de gevoelige plaats te leggen.

Victor de Jong is als gediplomeerd veiligheidskundige op de hoogte van de Arbo-wetgeving, machine- en bedrijfsveiligheid en weet dit op praktische wijze over te brengen aan cursisten die een VCA-opleiding volgen.

Om van de laatste ontwikkelingen op de hoogte te blijven en de kwaliteit van de opleidingen te waarborgen is Victor de Jong Opleidingen | Training aangesloten bij het Nederlands Instituut voor BedrijfshulpVerlening (NIBHV), Het Oranje Kruis, De Nederlandse Reanimatie Raad (NRR), het Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen (CBR) en de Stichting Samenwerken Voor Veiligheid (SSVV).

Mocht u geïnteresseerd zijn in een van de producten van Victor de Jong Opleiding | Training, neem dan vrijblijvend contact op om te zien wat de mogelijkheden zijn.

Maatwerk

De incompany opleidingen geschied door gecertificeerde docenten en instructeurs. Victor de Jong levert maatwerk, naast de standaard lesstof vindt altijd afstemming met de opdrachtgever plaats om bedrijfspecifieke onderwerpen zo nodig in de cursus op te nemen.

Nascholing Code 95

Beroepschauffeurs die voor nascholing Code 95 in aanmerking kunnen zich aanmelden bij Victor de Jong Opleiding | Training voor een 1- of 2-daagse opleiding VCA of een dag herhaling EHBO/BHV. Afhankelijk van de lesuren kan de kandidaat 7 of 14 punten behalen.

Advies

Het kan zijn dat u tijdelijk behoefte heeft aan deskundigheid die u zelf niet in huis heeft. Victor de Jong is een duizendpoot op het gebied van wet en regelgeving waar het gaat om brandveiligheidsvoorschriften en brandbeveiligingsinstallaties. Victor de Jong biedt brandveiligheidsronden aan bij bedrijven en adviseert op dit gebied.

RI&E

De risico’s binnen een bedrijf bepalen mede de omvang van de bedrijfshulpverlening. Victor de Jong heeft de expertise in huis om de risico’s in uw bedrijf in kaart te brengen door het uitvoeren van een Risico Inventarisatie en Evaluatie (RI&E). Geconstateerde aandachtspunten en tekortkomingen worden samen met een plan van aanpak in een rapport verwoord.

Vergoeding EHBO of BHV cursus

In veel gevallen wordt een EHBO- of BHV-opleiding vergoed door uw zorgverzekeraar. Controleer dit voor uw zorgverzekering op Zorgwijzer.nl.

Reanimatiecursus van 3 uur

Een reanimatiecursus voor max. 6 personen kan georganiseerd worden bij bedrijven, scholen, instellingen of bij jou thuis.